การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 11

วันที่ 23 ธันวาคม 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 11 ณ โรงฝึกพลศึกษา 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา 9.30 น. คณะผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชัย นิธิสกุลกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายชาติชาย นุลกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬา และ พ.อ.อ.อนุชา สันติรังสิมันตุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้การต้อนรับนายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 23 -24 ธันวาคม 2560 ณ โรงฝึกพลศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปีนี้ มี 32 ทีม แยกเป็น 8 สาย สาย A ได้แก่ โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ A ,โรงเรียนบ้านป่าทอ B ,โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน A ,โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกระทู้ C สาย B ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก A ,โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ,โรงเรียนบ้านตลาด A ,โรงเรียนท่าเรือมิตรภาพที่ 30 B สาย C ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว A ,โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทลุง ,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ B ,โรงเรียนบ้านห้วยปริก สาย D ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน B ,โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว D ,โรงเรียนบ้านต้นปรง ,โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร สาย E ได้แก่ โรงเรียนบ้านร่อน A ,โรงเรียนเทศบาลมัชฌิมภูมิ B ,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ A ,โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก B สาย F ได้แก่ โรงเรียนบ้านร่อน B ,โรงเรียนเทศบาล 1 ราษฎร์บำรุง ,โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว B ,โรงเรียนทรัพย์ทวี สาย G ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว C ,โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกระทู้ A ,โรงเรียนท่าเรือมิตรภาพที่ 30 A ,โรงเรียนบ้านตลาด B สาย H ได้แก่ โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ B ,โรงเรียนบ้านป่ากอ A ,โรงเรียนเทศบาลมัชฌิมภูมิ A ,โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกระทู้ B

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 23-12-2560 เวลา 15:25:44 น.