การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563 24-30 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ #ผลประจำวันที่ 28 ต.ค.63

การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2563
24-30 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ
รุ่นอายุ 20 ปี
4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
4เหรียญทอง
1.นางสาวอัศราภรณ์ ศรีนวลปาน
ประเภทฟรีสไตล์หญิง หญิงรุ่นน้ำหนัก 44 กิโลกรัม
2 นางสาวญารินดา แอหลัง
ประเภทฟรีสไตล์หญิงรุ่นน้ำหนัก 65 กิโลกรัม
3 นางสาวณัฐกานต์ แสงมณี
ประเภทฟรีสไตล์หญิงรุ่นน้ำหนัก 68 กิโลกรัม
4 นายนิติพล เพ็ชรมณี
ประเภทเกรกโก-โรมัน รุ่นน้ำหนัก 55 กิโลกรัม
2 เหรียญเงิน
1 นางสาวคนึงนิจ มือสันทัด
ฟรีสไตล์หญิงรุ่นน้ำหนัก 62 กิโลกรัม
2 นายไชยนรา ทำทอง
ประเภทเกรกโก-โรมัน รุ่นน้ำหนัก 50 กิโลกรัม