การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย2563 24-30 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ ผลประจำวันที่ 27 ต.ค.63

การแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย2563
24-30 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ
รุ่นอายุ 17 ปี
5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
5 เหรียญทอง
1. นายมงคลพัฒน์ หนูคาบแก้ว เกรกโก โรมัน รุ่นน้ำหนัก 45 กก.
2. นายราชนาวี เพ็ชรมณี เกรกโก โรมัน รุ่นน้ำหนัก 51 กก.
3. นายวีรภัทร ศรีนาค เกรกโก โรมัน รุ่นน้ำหนัก 65 กก.
4. นายวีรภาพ ศรีนาค ฟรีสไตล์ ชาย รุ่นน้ำหนัก 65 กก.
5. นางสาวอิสรีย์ หนูทอง ฟรีสไตล์ หญิง 43 กก.