กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

13 ตุลาคม 2563  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช