กิจกรรมจิตอาสา “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมจิตอาสา บุคลากร นักเรียน รักโรงเรียน “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ ให้บุคลากรนักเรียนในโรงเรียน ตระหนักและเห็นความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ ณ ศาลางามมีศรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช