กิจกรรมวันมาฆบูชา

February 01 2018

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 โดยช่วงเช้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ร่วมพิธีทำบุญ ณ วัดควนไม้แดง และเวียนเทียนในช่วงค่ำ

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรม “วันมาฆบูชา” เริ่มจากกิจกรรมช่วงเช้าทำพีธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณโรงเรียน ประกอบด้วย พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพรหม ศาลเจ้าที่ ศาลตา-ยาย และพระบรมรูป ร.5 , ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนา ณ วันควนไม้แดง และในตอนค่ำ ร่วมเวียนเทียนตามประเพณี ณ วันควนไม้แดง “วันมาฆบูชา” ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 16-02-2560 เวลา 10:58:19 น.