กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563  ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณของคุณครู  ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2563  มีการแสดงการไหว้ครูมวยไทย  ศิลปะการต่อสู่กีฬาคาราเต้โด  การประกวดพานไหว้ครู  และพิธีผูกข้อมือเพื่อรับเป็นศิษย์ให้กับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาชั้น 3  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช