กิจกรรม “วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่”

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายพิสิฐ ชาญรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช