ข้อมูลศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า

รหัส ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น แผนกที่จบ รายละเอียด
344 กิตติ ตุกสุวรรณ บาว มวยสากลสมัครเล่น more…
343 กิตติศักดิ์ ชะนา แซม มวยไทย more…
342 กำนันศักดิ์ดา ชูแก้ว ว่าว กรีฑา more…
341 รต น้องบอย สูน่าหู บอย มวยไทย more…
340 อสทพ วัยวุฒิ ละอองทอง 7ไร่ ยกน้ำหนัก more…
339 พัลลภ แก้วพุ่มพวง ครีม ตะกร้อ more…
338 นายกอบต สมศักดิ์ ขวดแก้ว นายกศักดิ์ ฟุตบอล more…
337 อาสาสมัครทหารพราน วั ละอองทอง สิบเอก ไอ้ ยกน้ำหนัก more…
336 สจ ธนาวุฒิ ละอองทอง เอ็ม มวยสากลสมัครเล่น more…
335 พลอาสา สุวิทย์ ละอองทอง เอ มวยไทย more…
334 นาย นิติพงศ์ โลหะประเสริฐ เติ้ล ศิลป์ – คำนวน more…
333 ขนิษฐา อาการส กานต์ ศีกษาศาสตร์เอกพละ more…
332 นายมนตรี แดงเรือง บ่าว ม.6 ปี 2547 more…
331 พีระชัย สุวรรณ เป้ พีระชั ฟุตบอล more…
330 นางสาวคณิภา (ยุพา) จูช่วย โบว์ ศิลป์ more…
329 วีณา ยอดพิจิตร เดือน ยกน้ำหนัก more…
328 นรส. เอกณ้ฐ พรหมคง(เศรษฐพงศ์) นัฐ บ่าว ม.4 (ย้ายปิดฯ)เซปักตะกร้อ more…
327 นรส. เอกณ้ฐ พรหมคง(เศรษฐพงศ์) นัฐ บ่าว ม.4 (ย้ายปิดฯ)เซปักตะกร้อ more…
326 พงษ์สิทธิ์ พูลเพิ่ม ช้าง ว่ายน้ำ more…
325 สุภา แววสว่าง กุ้ง กรีฑา more…
324 ว่าที่ร.ต ทนงค์ สงนุรักษ์ เจมส์ เซปัคตะกร้อ more…
323 สิบเอก สาธิต คงพยัคฆ์ ป๊อก (แพ้ว กรีฑา รร.นส.ทบ. 7/46 more…
322 นาย ศรัยณ์ ชื่อเก่า กิจผลิต กุ๊ก แบดมิตัน more…
321 ปรัชญา ศรีบุญ เปิ้ล ฟุตบอล more…
320 ธีรนัย กลิ่นมุสา ป๊อบ วิทยาศาสตร์การกีฬา more…
319 ณัฐวุฒิ ภมรชาติ เอ็ม ยกนําหนัก more…
318 นางสาวลลดา ลวนะลาภานนท์ กุ๊ก กรีฑา more…
317 นายนิสิต วิภารัตนาพร ตี๋ กรีฑา more…
316 วิชานนท์ รัตนไชยสง นนท์ บอล more…
315 ฐาปนนท์ วินิโย ออฟ วิ ทย์-คณิต more…

หน้าที่ 1/6