งานวันวิชาการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ “Excellent Model School”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะ ร่วมงานวันวิชาการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ “Excellent Model School” และกิจกรรม Open Houseวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันวิชาการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ “Excellent Model School” และกิจกรรม Open Houseวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงโดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน มีนายสมนึก สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง กล่าวรายงาน ผู้บริหารสถานประกอบการ สถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมงานวันวิชาการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงฯ จัดขึ้นเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นทางการ เป็นการรวมพลังระหว่างภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมแนะแนววัดแววความรู้ทางอาชีพ,จัดหางาน,กิจกรรมผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ,นิทรรศการของสถานประกอบการ,กิจกรรมบนเวที,ตอบปัญหาวิชาการ ,นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง,การแข่งขันนกกรงหัวจุก,กิจกรรมแสดงรถโบราณ และจำหน่ายสินค้า otop สินค้าราคาถูก

 

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 23-02-2560 เวลา 12:07:55 น.