นำนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดพระธาตุวรมหาวิหาร และศึกษาประวัติศาสตร์ ณ วัดเขาขุนพนม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน ซึ่งรวมถึง Natthapong Kedwichit, Sonthaya Pitak และ สุริยพล พงษ์พรหมณ์ และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน ซึ่งรวมถึง Puttachat Dacho และ Chariyaphon Suanarsa และผู้คนกำลังยืน