ประกาศผลสอบทักษะทางกีฬา เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทักษะกีฬา และมีสิทธิ์สอบเข้าทดสอบความรู้ทางวิชาการและตรวจสุขภาพเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560

ตามที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2560 และทดสอบทักษะทางด้านกีฬา เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พิจารณาผลการทดสอบทักษะกีฬาของผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ผู้ที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ทางวิชาการและตรวจสุขภาพเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 โดยกำหนดการ รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ อาคารเรียนชั้น 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทดสอบความรู้ทางวิชาการ เวลา 09.00-11.00 น. และตรวจสุขภาพตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียนพร้อมแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และอุปกรณ์สำหรับทำข้อสอบ พร้อมค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ เป็นเงิน 660.- บาท ดาวน์โหลดประกาศ และตรวจสอบรายชื่อที่นี่…

 

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 24-02-2560 เวลา 13:16:24 น.