ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน จำนวน 2 อัตรา
1. ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ จำนวน 1 อัตรา
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ