ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชาสามัญ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 14 อัตรา  ดังนี้