ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปี พ.ศ.2564  จำนวน 2 อัตรา