ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4
**************************************************************
นักเรียนพร้อมผู้ปกครองเข้ารายงานตัวเข้าเรียน ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์