ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบทักษะกีฬา ทักษะวิชาการ ตรวจสุขภาพ และมีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดรายงานตัวเข้าเรียน 25 มีนาคม 2560

ตามที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศรับสมัครนักเรียนเเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ทดสอบสมรรถภาพทางกายและทักษะด้านกีฬา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ทดสอบทักษะวิชาการและตรวจสุขภาพ วันที่ 4 มีนาคม 2560 นั้น บัดนี้ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พิจารณาผลการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2560 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้นักเรียนพร้อมผู้ปกครองมารายงานตัวเข้าเรียน ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้ลำดับสำรอง โรงเรียนจะประสานอีกครั้งหลังจากผู้สอบได้ตัวจริงไม่มารายงานตัว และโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การเรียกลำรอง ตามเพศ ประเภท และรุ่นน้ำหนักที่ขาด (ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ชนิดกีฬากรีฑา ลำดับที่ 1- 12 รายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 พร้อมเครื่องใช้ส่วนตัวในการอยู่ประจำพัก)

 

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 15-03-2560 เวลา 09:41:02 น.