ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช