ประชุมชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ประชุมชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช