พิธีทำบุญประจำปี 2560

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีทำบุญประจำปี 2560 ณ โรงฝึกกีฬายกน้ำหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายวีรศักดิ์ นุ่นประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และอดีตผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน
พิธีทำบูญ ประจำปี 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 น. นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชัย นิธิสกุลกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ส.อ.มนตรี รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน และนายวีรศักดิ์ นุ่นประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา อดีตผู้อำนวยการฯ คนแรก ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งบุคลากร ครู ผู้ฝึกสอน และ นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมพิธีไหว้ศาลพระและสิ่งศักดิ์สิทธิในโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเวลา 10.30 น. ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดอัมพวัน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช และ วัดชัยชุมพล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ณ โรงฝึกกีฬายกน้ำหนักโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในพิธีนี้ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียนฯ ร่วมในพิธีด้วย สำหรับพิธีทำบุญ ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับนักเรียน และบุคลากร แล้ว ยังเป็นการทำบุญเปิดโรงฝึกกีฬายกน้ำหนัก ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยเมื่อเดือนกันยายน 2559 ด้วยงบประมาณประจำปี 2558 – 2559 ด้วยงบประมาณ 16,419,300 บาท โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.พี.โฮมมาร์ท เป็นผู้รับจ้าง

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 03-03-2560 เวลา 15:07:37 น.