พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 40 คน ในโอกาสนี้โรงเรียนได้จัดให้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬาดีเด่นในชนิดกีฬาต่าง ๆ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน และมอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ในการจัดงานครั้งนี้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ-เอกชน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในครั้งนี้

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 09-03-2560 เวลา 15:05:47 น.