พิธีเทวาภิเษกและพุทธาภิเษกพระพิฆเนศ 60 ปี สตรีทุ่งสง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก พระพิฆเนศ 60 ปี สตรีทุ่งสง ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
เวลา 9.00 น. นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมตัวแทนบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก พระพิฆเนศ 60 ปี สตรีทุ่งสง ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายทศพร จันทรประวัติ. นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธาน ซึ่งมีบุคคลสำคัญ ตัวแทนส่วนราชการ และเอกชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมในพิธี

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 16-02-2560 เวลา 11:20:39 น