มอบกระเช้าอวยพรในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ให้กับผู้มีอุปการคุณ และหน่วยงานต่าง ๆ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการฯ นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู ร่วมมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ให้กับผู้มีอุปการคุณ และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และโอกาสในการร่วมมือในอนาคตต่อไป อีกทั้งเพื่อขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน การดำเนินงานของโรงเรียนมาโดยตลอด อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช , ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง, นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช , นายอำเภอทุ่งสง , นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง , ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 ค่ายศรีนครินทราอำเภอทุ่งสง , ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ณ กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน , โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช , โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช , สถานีกาชาดสิรินธรที่ 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช , โรงเรียนทุ่งสง, โรงเรียนสตรีทุ่งสง , องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ , ประธานคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน , กำนันตำบลหนองหงส์ , นายพรัญชัย อดิเทพวรพันธ์ หัวหน้าค่ายมวยพรัญชัย

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 10-01-2560 เวลา 13:28:27 น.