มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559

มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559