ร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านพลังงาน เพื่อทุกคน”

นางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านพลังงาน เพื่อทุกคน” ในวันที่ 5 กันยายน 2563 ณ ศูนย์พลังงานฯ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช