ร่วมประเพณีสารทเดือนสิบ

วันที่ 17 กันยายน 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน นำนักเรียนร่วมประเพณีสารทเดือนสิบ ณ วัดควนไม้แดง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช