ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอมรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอมรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร 
เวลา 10.00 น. ผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการ และนางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอมรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ,กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41-44 , กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 115 นาย ระยะการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีพล.ต.ต.วิชิต ปักษา รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธี ฯ ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีส่วนในการสนับสนุนวิทยากรและสถานที่ในการฝึกอบรมด้านกีฬามวยไทย วิทยาศาสตร์กีฬา และการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับผู้เข้ารับการอบรม

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 24-02-2560 เวลา 14:01:53 น.