วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ครบรอบ 12 ปี

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ครบรอบ 12 ปี ณ โรงยิมสถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 นางละออศรี ทิพย์แก้ว พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ นุ่นประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช) , ส.อ.มนตรี รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาและกิจการนักเรียน และตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ครบรอบ 12 ปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักกีฬาในสังกัด รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น และการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา จำนวน 27 ทุนด้วย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบุคลากรและนักเรียนเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีของสถาบันการพลศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ บุคลากรดีเด่นโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชายชาญ ชัยศรี ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก รางวัลเชิดชูเกียรตินักเรียนนักศึกษา ประเภทดีเด่น (โรงเรียนกีฬา) นายวัชรินทร์ อ่อนทอง กีฬามวยไทยสมัครเล่น , นายอธิวัฒน์ ทองเอม กีฬามวยไทยสมัครเล่น ประเภทชมเชย นายเอกรัตน์ ราชรักษ์ กีฬายกน้ำหนัก , น.ส.ไอลดา เอ็มดู กีฬายกน้ำหนัก , น.ส.ช่อผกา จันทราช กีฬายกน้ำหนัก ,น.ส.สุพัชนินทร์ คำแหง กีฬายกน้ำหนัก , น.ส.นัทกาญจน์ แก้วควรชุม กีฬามวยปล้ำ , นายปรเมศ หมัดผอม กีฬากรีฑา , น.ส.ศศิปรีญา พ่วงชาวนา กีฬากรีฑา , นายพิฆเนศ สุขหยิก กีฬาคาราเต้โด, นายสืบสกุล รินทร์สกุล กีฬาฟันดาบ และ ด.ช.พงศ์วรินทร์ คงแป้น กีฬามวยไทยสมัครเล่น นอกจากนี้มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 คน คือ นายสมชาย จันทร์แก้ว นักกีฬากรีฑา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักเรียนทุก ๆ คน ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้

 

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 08-02-2560 เวลา 15:04:29 น.