วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ครบรอบ 44 ปี และพิธีเปิดอาคารหอประชุม (ปริวัฒน์ วรรณกลาง)

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นในประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ครบรอบ 44 ปี และพิธีเปิดอาคารหอประชุม (ปริวัฒน์ วรรณกลาง) ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ , ส.อ.พงศ์ธร บุญสิงห์ และ น.ส.พัชรินทร์ จันแดง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ครบรอบ 44 ปี และพิธีเปิดอาคารหอประชุม (ปริวัฒน์ วรรณกลาง) โดยเริ่มตั้งแต่ เวลา 07.00 น. พิธีสักการะพระพรหม (บริเวณด้านหน้าสถาบันฯ) เวลา 08.00 น. พิธีทางศาสนาอิสลาม เวลา 08.45 น. พิธีศาสนาพุทธ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทานและภัตตาหารเพล การแสดงของนักศึกษา ในชุดการแสดงดีเกฮูลู 1 ชุด การแสดงซีละกายง 1 ชุด และเวลา 10.30 น. พิธีเปิดอาคารหอประชุม (ปริวัฒน์ วรรณกลาง) โดยมี ผศ.จงรัก เขี้ยวแก้ว รองอธิการบดีฯประจำวิทยาเขตยะลา กล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา การจัดงานครั้งนี้มีตัวแทนส่วนราชการในสังกัดสถาบันการพลศึกษา ในเขตภาคใต้ และหน่วยงานราชการในจังหวัดยะลาเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา ได้จัดให้มีโครงการ IPEYALA วิชาการ ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยได้จัดมีให้นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา และจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมภายในงานอีกด้วย

 

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 17-02-2560 เวลา 11:21:41 น.