สรุปผลการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา (คลองหก) จ.ปทุมธานี

สรุปผลการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา (คลองหก) จ.ปทุมธานี
🥇🥇🥇 17 เหรียญทอง
🥈🥈🥈 13 เหรียญเงิน
🥉🥉🥉 17 เหรียญทองแดง
🏆🏆 ถ้วยรางวัลเหรียญรวมรุ่น 18 ปี ชาย
🏆🏆 ถ้วยรางวัลเหรียญรวมรุ่น 16 ปี หญิง