สรุปผลการแข่งขันกีฬา กรีฑากรมพลศึกษาประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการแข่งขันกีฬา กรีฑากรมพลศึกษาประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
2 เหรียญทอง 🥇🥇
1. พุ่งแหลน 18 ปี ชาย นายเอกรัฐ แก้วแจ่มแจ้ง
2.กระโดดสูง 14 ปี หญิง ด.ญ ปวีณา นุ่นชู
2 เหรียญเงิน🥈🥈
1. ขว้างค้อน 18 ปี หญิง นางสาว ผกามาศ เพ็ชรกูล
2. ทุ่มน้ำหนัก 16 ปี หญิง นางสาว ศุภลักษณ์ ลาภเจริญ
3 เหรียญทองแดง🥉🥉🥉
1. ขว้างค้อน 18 ปี หญิง นางสาว วิสุตา ชนะคช
2. กระโดดไกล 14 ปี ชาย ด.ช จีรวัฒน์ สมวงศ์
3. วิ่งผลัดผสม 4*100 ชาย/หญิง 18 ปี
– พลอยไพลิน ยกดี
– วันมนู หนูจันทร์
– พุทธชาด เดโช
– จีรทีปต์ บุญดี