สรุปผลการแข่งขันกีฬา กรีฑากรมพลศึกษาประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการแข่งขันกีฬา กรีฑากรมพลศึกษาประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
4 เหรียญทอง 🥇🥇🥇🥇
1.กระโดดไกล 16ปี หญิง น.ส กาญจนา จะรุราช
2.วิ่ง 3000 เมตร 16 ปีหญิง น.ส ปิยาพัชร คงศาปาน
3.กระโดดสูง 18 ปี ชาย นายวชิรพล สอนรำ
4.วิ่ง 800 ม. 16 ปี ชาย นายธนโชติ จันทร์เสนะ
2 เหรียญเงิน 🥈🥈
1.วิ่ง 800 เมตร 16 ปีหญิง น.ส ปิยาพัชร คงศาปาน
2.กระโดดไกล 18 ปี ชาย นายวันมนู หนูจันทร์
3 เหรียญทองแดง 🥉🥉🥉
1.ขว้างค้อน 14ปี หญิง ด.ญ กรรณิกา วงษาชล
2.ขว้างจักร 16 ปี ชาย นายสุภกิต มีคำ
3.กระโดดสูง 14ปี ชาย ด.ช.กิตติพงศ์ อมรวัฒน์