สรุปผลการแข่งขันมวยสากล “ทุ่งกระบือเกมส์” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

สรุปผลการแข่งขันมวยสากล
การแข่งขันมวยไทย – มวยสากลสมัครเล่น “ทุ่งกระบือเกมส์” ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
15 เหรียญทอง
4 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง
รางวัลนักชกยอดเยี่ยม ชาย ไม่เกิน14 ปี
รางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิง ไม่เกิน17 ปี