สอบทักษะกีฬา คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชทดสอบทักษะกีฬาเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560 มีการทดสอบด้านทักษะกีฬา-สัมภาษณ์ ความสามารถทางการเรียน และการตรวจสุขภาพ สำหรับด้านทักษะกีฬามีการทดสอบในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานตัวเข้าทดสอบ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 08.30 น. ณ โรงฝึกพลศึกษา 1 มีผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศ 253 คน และมีผู้สมัครเพิ่มเติมหน้าสนามสอบอีกจำนวนหนึ่ง เวลา 08.30 น. นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่ายพบปะพูดคุย แนะนะโรงเรียน กับนักเรียนที่เข้าทดสอบและผู้ปกครองที่ร่วมในการทดสอบครั้งนี้ ก่อนการแยกทดสอบตามชนิดกีฬาในสนามต่าง ๆ ทั้งนี้ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทักษะกีฬาและมีสิทธิ์สอบความสามารถทางการเรียนและตรวจสุขภาพ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

 

เขียนโดย : งานสารสนเทศ 23-02-2560 เวลา 14:05:35 น.