โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาให้ก้าวไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

วันที่ 14 – 15 กันยายน 2563 งานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายพัฒนากีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาให้ก้าวไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ชนิดกีฬาฟุตบอล และกีฬาเซปักตะกร้อ แก่โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) และ โรงเรียนวัดวังหีบ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช