โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ ระหว่างวันที่ 1 – 5 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดยทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งผู้ฝึกสอนกีฬา 2 ท่าน เข้าร่วมการการอบรมผู้ตัดสินปัญจกีฬา ระดับชาติ (Level 1) คือ นายกวินท์ สรรเสริญ และ นายธีรยุทธ บุญเพ็ชร