ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน Thailand smart soldier strong man chalenge

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายคานพล ฉิมสุวรรณ, นายนิติพล เพ็ชรมณี และ นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุขใส (ศิษย์เก่า) นักกีฬามวยปล้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันThailand smart soldier strong man chalenge จาก ผบ.ทบ รายการนี้มีผู้เข้าแข่งของกองทัพบกทั่วประเทศจำนวน 56 ทีม