090360 พี่ ม.6 รับประกาศนียบัตรจากท่านรองผู้ว่านครศรีฯ~1

การแข่งขันมวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 4 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ณ โรงฝึกพลศึกษา 3 (ยิมส์ยกน้ำหนัก) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

270360 ประชุมอนุกรรมการการจัดการแข่งขันมวยปล้ำชิงแชมป์ภาคใต้
9.30 น. คณะผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชัย นิธิสกุลกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ส.อ.มนตรี รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน ประชุมความพร้อมของคณะครู ผู้ฝึกสอน บุคลากรในฐานะเจ้าภาพ และคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันมวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 4 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ณ โรงฝึกพลศึกษา 3 (ยิมส์ยกน้ำหนัก) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
13.30 น. ผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมปร ะชุมผู้จัดการทีมการแข่งขันมวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 4 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ณ โรงฝึกพลศึกษา 3 (ยิมส์ยกน้ำหนัก) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มี 15 ทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันได้แก่
ชมรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์
โรงเรียนนบพิตำวิทยา
โรวเรีนบ้านปากลง
ชมรมมวยปล้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชมรมกีฬามวยปล้ำจังหวัดกระบี่
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุง
โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิพัทลุง
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
มีนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมประมาณ 300 คน
14.00 น. ชั่งน้ำหนักมวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาด ชิงแชมป์ภาคใต้

280360 วันแรก
08.30 – 10.00 น. รอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี Cadet อายุ 15-17 ปี Junior อายุเกิน 18 – 20 ปี เกรกโกร-โรมัน , ฟรีสไตล์ ชาย-หญิง
10.00 น. – 10.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน นายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ฯ
ชมการแสดงของกีฬาคาราเต้โด จาก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
10.30 น. – 12.00 น. แข่งขันรอบคัดเลือก
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 น. – 16.00 น. แข่งขันรอบคัดเลือก และรอบรองชนะเลิศ
16.00 น. – 16.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตร
18.00 น. -19.00 น. งานเลี้ยงรับรองคณะกรรมการและผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ

290360 วันสุดท้าย
09.00 น. – 12.00 น. แข่งขันมวยปล้ำชายหาด ชาย-หญิง รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ Cadet อายุ 15-17 ปี รุ่น Junior อายุเกิน 18-20 ปี พิธีมอบเกียรติบัตร
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. – 13.30 น. ประชุมผู้จัดการทีม
13.30 น. – 15.30 น. แข่งขันมวยปล้ำรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ฟรีสไตล์ ชาย – หญิง
รุ่นอายุเกิน 20 ปี ขึ้นไป เกรกโกร-โรมัน , ฟรีสไตล์ ชาย – หญิง
16.00 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลถ้วยคะแนนรวม
– ถ้วยคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้แก่ ชมรมกีฬามวยปล้ำจังหวัดกระบี่
– ถ้วยคะแนนรวม รุ่นอายุ 15 – 17 ปี ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
– ถ้วยคะแนนรวม รุ่นอายุ 18 – 20 ปี ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
– ถ้วยคะแนนรวม รุ่นอายุ 20 ปี ขึ้นไป ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
– ถ้วยคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ได้แก่ โรงเรียนวัดมหาธาตุ
– ถ้วยคะแนนรวมชายหาด รุ่นอายุ 15 – 17 ปี ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนคริทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
– ถ้วยคะแนนรวมชายหาด รุ่นอายุ 18 – 20 ปี ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนคริทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
– ถ้วยรางวัลดาวรุ่งหญิง ได้แก่ นางสาวกุสุมา หอมสูง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
– ถ้วยรางวัลดาวรุ่งชาย ได้แก่ นายสราวุธ ใจห้าว ชมรมกีฬามวยปล้ำจังหวัดกระบี่
– ถ้วยพัฒนาทีมยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากลง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
– ถ้วยผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ อาจารย์สมเพชร หนองเป็ด หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
และปิดการแข่งขันมวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 4 (ภาคใต้)

ภาพ
280360 วันแรกมวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 4
https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82…
290360 วันสุดท้ายมวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82…