090360 พี่ ม.6 รับประกาศนียบัตรจากท่านรองผู้ว่านครศรีฯ

10.00 น. ผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชัย นิธิสกุลกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ส.อ.มนตรี รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพํฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน ร่วมกันต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ปกครองนักเรียนที่ได้ให้เกียรติร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 40 คน โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากนายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร