13 ตุลาคม 2563 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง