13 ตุลาคม 2563 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง