16 ทอง 13 เงิน 31 ทองแดง การแข่งขันคาราเต้-โดชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 “อันดามันเกมส์ 2020”

ผลการแข่งขันคาราเต้-โดชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 “อันดามันเกมส์ 2020” โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชคว้า
**** 16 เหรียญทอง ****
**** 13 เหรียญเงิน ***
**** 31 เหรียญทองแดง **