admin

ขอแสดงความยินดี ญาดา เซ่งย่อง ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย คว้าเหรียญเงิน กีฬาฟุตบอลหญิง การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30

ขอแสดงความยินดี อดีตศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ญาดา เซ่งย่อง ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย #คว้าเหรียญเงิน กีฬาฟุตบอลหญิง การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

นายสมศักดิ์ จินดาพันธ์ ศิษย์เก่า คว้าเหรียญทองแดงมวยปล้ำ ซีเกมส์ 2019

ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช #คว้าเหรียญทองแดงกีฬามวยปล้ำ ประเภท ฟรีสไตล์ชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์  

จุฑามาศ จิตรพงศ์ ศิษย์เก่า คว้าเหรียญทองแดงซีเกมส์ 2019

ขอแสดงความยินดี จุฑามาศ จิตรพงศ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช #คว้าเหรียญทองแดง กีฬามวยสากล การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

090360 พี่ ม.6 รับประกาศนียบัตรจากท่านรองผู้ว่านครศรีฯ

10.00 น. ผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชัย นิธิสกุลกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ส.อ.มนตรี รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพํฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน ร่วมกันต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ปกครองนักเรียนที่ได้ให้เกียรติร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 40 คน โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากนายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร

090360 พี่ ม.6 รับประกาศนียบัตรจากท่านรองผู้ว่านครศรีฯ~1

การแข่งขันมวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 4 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ณ โรงฝึกพลศึกษา 3 (ยิมส์ยกน้ำหนัก) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 270360 ประชุมอนุกรรมการการจัดการแข่งขันมวยปล้ำชิงแชมป์ภาคใต้ 9.30 น. คณะผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชัย นิธิสกุลกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ส.อ.มนตรี รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน ประชุมความพร้อมของคณะครู ผู้ฝึกสอน บุคลากรในฐานะเจ้าภาพ และคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันมวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 4 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ณ โรงฝึกพลศึกษา 3 (ยิมส์ยกน้ำหนัก) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 13.30 น. ผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมปร ะชุมผู้จัดการทีมการแข่งขันมวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย [...]

ประชุมผู้ฝึกสอนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ระดับชาติ ชุมพร – ระนอง เกมส์

วันที่ 13 มีนาคม 2560 ผู้ฝึกสอนกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "ชุมพร-ระนองเกมส์" ระหว่างวันที่ 16 - 26 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดชุมพร - ระนอง เวลา 13.30 น. นายอรรถพร ขาวล้วน ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ฝึกสอนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนเดินทางร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ระดับชาติ ชุมพร - ระนอง เกมส์ ระหว่างวันที่ 16 - 26 มีนาคม 2560 โดยนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการแข่งขัน ในชนิดกีฬา กรีฑาชาย-หญิง ฟุตบอลหญิง คาราเต้โดชาย-หญิง เซปักตะกร้อชาย มวยไทยสมัคเล่นชาย-หญิง มวยสากลสมัครเล่นชาย-หญิง ยกน้ำหนักชาย-หญิง และฟันดาบชาย-หญิง เขียนโดย : งานสารสนเทศ [...]
1 2 3 11