Clip

090360 พี่ ม.6 รับประกาศนียบัตรจากท่านรองผู้ว่านครศรีฯ

10.00 น. ผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชัย นิธิสกุลกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ส.อ.มนตรี รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพํฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน ร่วมกันต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ปกครองนักเรียนที่ได้ให้เกียรติร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 40 คน โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากนายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร

090360 พี่ ม.6 รับประกาศนียบัตรจากท่านรองผู้ว่านครศรีฯ~1

การแข่งขันมวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 4 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ณ โรงฝึกพลศึกษา 3 (ยิมส์ยกน้ำหนัก) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 270360 ประชุมอนุกรรมการการจัดการแข่งขันมวยปล้ำชิงแชมป์ภาคใต้ 9.30 น. คณะผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชัย นิธิสกุลกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ส.อ.มนตรี รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน ประชุมความพร้อมของคณะครู ผู้ฝึกสอน บุคลากรในฐานะเจ้าภาพ และคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันมวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 4 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ณ โรงฝึกพลศึกษา 3 (ยิมส์ยกน้ำหนัก) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 13.30 น. ผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมปร ะชุมผู้จัดการทีมการแข่งขันมวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย [...]