ข่าวสำหรับอาจารย์

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 40 คน ในโอกาสนี้โรงเรียนได้จัดให้มีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬาดีเด่นในชนิดกีฬาต่าง ๆ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน และมอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ในการจัดงานครั้งนี้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ-เอกชน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในครั้งนี้ เขียนโดย : งานสารสนเทศ 09-03-2560 เวลา 15:05:47 น.

พิธีทำบุญประจำปี 2560

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีทำบุญประจำปี 2560 ณ โรงฝึกกีฬายกน้ำหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายวีรศักดิ์ นุ่นประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และอดีตผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน พิธีทำบูญ ประจำปี 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 น. นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชัย นิธิสกุลกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ส.อ.มนตรี รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน และนายวีรศักดิ์ นุ่นประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา อดีตผู้อำนวยการฯ คนแรก ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งบุคลากร ครู ผู้ฝึกสอน และ นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมพิธีไหว้ศาลพระและสิ่งศักดิ์สิทธิในโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเวลา 10.30 น. ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดอัมพวัน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช [...]

ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอมรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอมรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร  เวลา 10.00 น. ผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการ และนางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอมรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ,กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41-44 , กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกองกำกับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 115 นาย ระยะการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีพล.ต.ต.วิชิต ปักษา รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธี ฯ [...]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) แนะแนวการศึกษาต่อ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 11.00 น. พ.อ.อ.อนุชา สันติรังสิมันตุ์ ครูแนะแนวโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช น.ส.จตุพร เดี่ยวสกุล ครูบรรณารักษ์และครูแนะแนว นายมนตรี แดงเรือง ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา ได้ให้การต้อนรับคณะวิทยากรแนะแนวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)ได้แก่ ดร.ณัฏฐ์วดี คณิตินสุทธิทอง สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ และ ดร.สุรศักดิ์ ชูทอง สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมาให้การแนะแนวหลักสูตร คณะที่จัดการเรียนการสอนใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเปิดการเรียนการสอน 3 คณะ ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการ   เขียนโดย : งานสารสนเทศ 24-02-2560 เวลา 11:40:42 น.

สอบทักษะกีฬา คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชทดสอบทักษะกีฬาเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560 มีการทดสอบด้านทักษะกีฬา-สัมภาษณ์ ความสามารถทางการเรียน และการตรวจสุขภาพ สำหรับด้านทักษะกีฬามีการทดสอบในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานตัวเข้าทดสอบ ตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.30 น. ณ โรงฝึกพลศึกษา 1 มีผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศ 253 คน และมีผู้สมัครเพิ่มเติมหน้าสนามสอบอีกจำนวนหนึ่ง เวลา 08.30 น. นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่ายพบปะพูดคุย แนะนะโรงเรียน กับนักเรียนที่เข้าทดสอบและผู้ปกครองที่ร่วมในการทดสอบครั้งนี้ ก่อนการแยกทดสอบตามชนิดกีฬาในสนามต่าง ๆ ทั้งนี้ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทักษะกีฬาและมีสิทธิ์สอบความสามารถทางการเรียนและตรวจสุขภาพ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย : งานสารสนเทศ 23-02-2560 เวลา [...]

งานวันวิชาการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ “Excellent Model School”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะ ร่วมงานวันวิชาการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ “Excellent Model School” และกิจกรรม Open Houseวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันวิชาการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ “Excellent Model School” และกิจกรรม Open Houseวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงโดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน มีนายสมนึก สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง กล่าวรายงาน ผู้บริหารสถานประกอบการ สถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมงานวันวิชาการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงฯ จัดขึ้นเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นทางการ เป็นการรวมพลังระหว่างภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมแนะแนววัดแววความรู้ทางอาชีพ,จัดหางาน,กิจกรรมผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ,นิทรรศการของสถานประกอบการ,กิจกรรมบนเวที,ตอบปัญหาวิชาการ ,นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง,การแข่งขันนกกรงหัวจุก,กิจกรรมแสดงรถโบราณ และจำหน่ายสินค้า otop สินค้าราคาถูก   เขียนโดย [...]

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ครบรอบ 44 ปี และพิธีเปิดอาคารหอประชุม (ปริวัฒน์ วรรณกลาง)

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นในประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ครบรอบ 44 ปี และพิธีเปิดอาคารหอประชุม (ปริวัฒน์ วรรณกลาง) ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ , ส.อ.พงศ์ธร บุญสิงห์ และ น.ส.พัชรินทร์ จันแดง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ครบรอบ 44 ปี และพิธีเปิดอาคารหอประชุม (ปริวัฒน์ วรรณกลาง) โดยเริ่มตั้งแต่ เวลา 07.00 น. พิธีสักการะพระพรหม (บริเวณด้านหน้าสถาบันฯ) เวลา 08.00 น. พิธีทางศาสนาอิสลาม เวลา 08.45 น. พิธีศาสนาพุทธ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทานและภัตตาหารเพล [...]

พิธีเทวาภิเษกและพุทธาภิเษกพระพิฆเนศ 60 ปี สตรีทุ่งสง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก พระพิฆเนศ 60 ปี สตรีทุ่งสง ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เวลา 9.00 น. นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมตัวแทนบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก พระพิฆเนศ 60 ปี สตรีทุ่งสง ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายทศพร จันทรประวัติ. นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธาน ซึ่งมีบุคคลสำคัญ ตัวแทนส่วนราชการ และเอกชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมในพิธี เขียนโดย : งานสารสนเทศ 16-02-2560 เวลา 11:20:39 น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาไทยในยุค 4.0

วันที่ 20 มกราคม 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาไทยในยุค 4.0 ให้กับครูผู้สอน เวลา 09.00 น. นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชัย นิธิสกุลกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ส.อ.มนตรี รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะครูจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง รวม 40 ท่าน ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ไมตรี จันทรา และ ดร.อรุณ จุติผล วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งเดินทางมาให้ความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาไทยในยุค 4.0 สำหรับการศึกษาไทยแบ่งออกเป็น 4 ยุค คือ 1.0 ยุคเกษตรกรรม , 2.0 ยุคอตสาหกรรม , 3.0 ยุคเทคโนโลยี , 4.0 ยุคผลิตภาพ ซึ่งการศึกษาไทยในยุค 4.0 นอกจากให้ความรู้แล้ว [...]