ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ในกีฬา กรีฑา ยกน้ำหนัก มวยไทย-มวยสากล มวยปล้ำ คาราเต้โด ฟุตบอลหญิง เซปักตะกร้อ และฟันดาบ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการสอบคัดเลือก ตามระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับโรงเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่เสียค่าสมัคร สำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้น ม.1 - ม.4 รายละเอียดดังนี้ ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร 1. [...]

ประชุมผูู้จัดการทีม การแข่งขันยกน้ำหนักกีฬากีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันยกน้ำหนัก กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 " พิงกันเกมส์" ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช , ส.อ.มนตรี รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ส.อ.ณรงค์ศักดิ์ ปัญญาเอก หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก , นายชายชาญ ชัยศรี ผู้เชียวชาญกีฬายกน้ำหนัก , น.ส.นุษรา สิทธิรักษ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน , จ.อ.ชัยวัฒน์ พนาลี ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนางสาวสุพรรณี จันหอม ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ร่วมกับตัวแทนสมาคมนักยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย นำโดย นายสมโภชน์ ยิ้มพลอย กรรมการ Director [...]

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 “พิงกันเกมส์”

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการแข่งขันยกน้ำหนัก และส่งนักกีฬาตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 “พิงกันเกมส์” จ.พังงา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 “พิงกันเกมส์” ระหว่าง 3-13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดพังงา เพื่อคัดเลือกนักกีฬาจาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จ. สงขลาเกมส์ ระหว่าง 20-30 มิถุนายน 2560 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์ ระหว่าง 20-24 กรกฎาคม 2560 ณ จ. สงขลา โดยกำหนดจัดการแข่งขัน 45 ชนิดกีฬา และกำหนดจัดการแข่งขันภายในจังหวัดพังงา จำนวน 26 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬากรีฑา กอล์ฟ กาบัดดี้ ลิลาศ คาราเต้โด้ จักรยาน [...]

ฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

วันที่ 30 - 31 มกราคม 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้การสนับสนุนในการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ โดยในวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. สิบเอกมนตรี รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทนนางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้การต้อนรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปี ขึ้นไป จำนวน 115 นาย ซึ่งเดินทางมาฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปี ขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ซึ่งการอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 และ 31 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดการอบรมฯ ในวันแรกเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬามวยไทย กีฬาประจำชาติของไทย โดย นายเจนวิทย์ รัตนคช หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น และ นายชัชพล เพชรส่งศรี ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น และวันที่สอง [...]

แชมป์ 4 สมัย การแข่งขันEGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ประจำปี 2559 ฯ

คว้าถ้วยรวมการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 9 (EGAT Prince’s Cup Junior International Weightlifting Championships) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งนักกีฬายกน้ำหนัก เข้าร่วมการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 (EGAT Prince’s Cup Junior International Weightlifting Championships) ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 15 ตุลาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การจัดการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และเป็นเวทีพัฒนาฝีมือนักกีฬายกน้ำหนักในระดับต่างๆเพื่อก้าวมาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในอนาคต รวมถึงเผยแพร่กีฬายกน้ำหนักให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งผลการแข่งขันขัน ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถคว้ารางวัลคะแนนรวมระดับเยาวชนชาย-หญิง คว้าถ้วยพระราชทานฯ [...]

วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 61 พุทธศักราช 2560

"ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู" คำขวัญวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ.2500 คุณครู เป็นผู้ที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อศิษย์ทั้งหลาย ถัดมาจากคุณพ่อคุณแม่ เป็นวันที่ผองศิษย์ทั้งหลายได้ร่วมใจพร้อมใจกันมานอบน้อมเคารพคุณครู ตั้งแต่โบราณ ครูมีหน้าที่ในการแนะ คือว่าการสอนให้ความรู้แก่ศิษย์ และครูมีหน้าที่ในการนำคือ การทำให้ดู คือประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ ซึ่งคุณครูจะต้องเป็นผู้สอนและก็ทำตนให้เป็นแบบอย่างทีดีให้กับศิษย์ด้วยครูเป็นปูชนียบุคคลที่ศิษย์ควรจะเคารพบูชา และครูเปรียบเสมือนเรือจ้างที่จะคอยส่งลูกศิษย์ข้ามฝั่ง นั่นก็หมายถึง การอบรม สั่งสอนให้ศิษย์มีความรู้และวิชา รวมถึงการเป็นคนดีของสังคมอีกด้วย เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของคุณครู จึงได้จัดให้วันที่16 มกราคม เป็นวันครู และเป็นวันหยุดของสถานศึกษา ซึ่งจะได้เป็นการให้ลูกศิษย์กลับไปแสดงความเคารพและตอบแทนผู้มีพระคุณ   ในโอกาสนี้  นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ,  นายสมชัย นิธิสกุลกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  และนางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมตัวแทนครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงาน วันครู พ.ศ. [...]

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 12 มกราคม 2560 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา 19.09 น. นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมตัวแทนครู ผู้ฝึกสอน บุคลากร สภานักเรียน ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักสงฆ์ควนไม้แดง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ ในการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นโดยองค์การบริหารตำบลหนองหงส์ เขียนโดย : งานสารสนเทศ 19-01-2560 เวลา 14:41:42 น.

“รวมพล คนรักษ์พลังงาน”

วันที่ 14 ม.ค. 59 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จ.นครศรีธรรมราช จัดงานมหกรรม "รวมพล คนรักษ์พลังงาน" เน้นการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนายสมชัย นิธิสกุลกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนางกานต์สิรี บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมบุคลากร และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน มหกรรม "รวมพล คนรักษ์พลังงาน" ประจำปี 2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (นครศรีธรรมราช) ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธี ฯ มีนางมาดี แร่สุวรรณ กำนันตำบลหนองหงส์ กล่าวต้อนรับ และ [...]

สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

ช่วงเทศกาลวันปีใหม่กิจกรรมที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน คือ การสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งนิยมจัดเป็นประจำทุกปี ตามสถานที่ต่างๆ  ตัวแทนครูและบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ในวันส่งท้ายปีเก่า วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แลุะต้อนรับปีใหม่ 1 มกราคม 2560 ณ ศูนย์วิปัสสนากัมมัฎฐานสวนพุทธรรม วัดชายนา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสวดมนต์ข้ามปี เสริมบุญบารมี ความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่า เพื่อต้อนรับปีใหม่ และเตรียมพร้อมรับแต่สิ่งดีๆ ให้เข้ามาในชีวิตตลอดทั้งปีอีกด้วย เขียนโดย : งานสารสนเทศ 18-01-2560 เวลา 13:43:37 น.

มอบกระเช้าอวยพรในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ให้กับผู้มีอุปการคุณ และหน่วยงานต่าง ๆ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นางละออศรี ทิพย์แก้ว ผู้อำนวยการฯ นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู ร่วมมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ให้กับผู้มีอุปการคุณ และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และโอกาสในการร่วมมือในอนาคตต่อไป อีกทั้งเพื่อขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน การดำเนินงานของโรงเรียนมาโดยตลอด อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช , ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง, นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช , นายอำเภอทุ่งสง , นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง , ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 ค่ายศรีนครินทราอำเภอทุ่งสง , ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ณ กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน , โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช , โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช , สถานีกาชาดสิรินธรที่ 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช , [...]
1 2