คลิปยูทูป

มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559

มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559

EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 9

EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 9

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560