โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thamma
 
 
 

 
 
Untitled Document
เมนูหลัก
 
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์
ภารกิจ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
  ผู้บริหาร
  ข้าราชการครู
  พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ
  ครูผู้ฝึกสอนกีฬา
  ครูผู้สอนวิชาสามัญ
  เจ้าหน้าที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าลงทะเบียน  
กระดานสนทนา
 
 
หมวดหมู่ข่าว
 
ข่าวสำหรับอาจารย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
งานประกันคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางกีฬา/วิชาการ
โครงการประจำปี/ผลการดำเนินงาน
แผนการจัดการเรียนรู้
กพร.
วิทยาศาสตร์การกีฬา
แผนการฝึกซ้อมกีฬา
ข่าวสำหรับหน้าภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากีฬาและกิจการนักเรียน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คลิปยูทูป
บทเรียนสำเร็จรูป
ประกาศราคากลาง
 
 
ดาวน์โหลดเพลง
  12 นักษัตรเกมส์-เพลงเต็ม
12 นักษัตรเกมส์-ดนตรี
 
 
ดาวน์โหลด
 
พรบ.สถาบันการพลศึกษา
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่
คู่มือเว็บเมล์
คู่มือ E-education
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2558
ผลการดำเนินงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
คู่มืองานประกันคุณภาพโรงเรียนกีฬา
KPI IPE Sport School
 
 
สถิติ
 
ชุมชนออนไลน์ของคนเมืองนคร ที่กิน ที่เที่ยว เพลงออนไลน์  วิทยุออนไลน์ ข่าว อัพเดททุกวัน หาเพื่อน ท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช จตุคามรามเทพ
Design by นายอักษร
Admin Only
ออนไลน์ : 1 คน
เยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 50
 

 
 
:: ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์กีฬายกน้ำหนัก ประเภทฝึกซ้อมชาย ,ชุดอุปกรณ์กีฬายกน้ำหนัก ประเภทฝึกซ้อมหญิง , ลู่วิ่งไฟฟ้า และเครื่องสั่นสำหรับการกระตุ้นระบบประสาทและผ่อนคลายกล้ามเนื้อแนวระนาบ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกซ้อม กีฬายกน้ำหนัก และงานวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งยังขาดอุปกรณ์ประกอบในการฝึกซ้อมที่เพียงพอ และการพัฒนาการของร่างกายนักกีฬา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายการครุภัณฑ์การศึกษา
ชุดอุปกรณ์กีฬายกน้ำหนัก ประเภทฝึกซ้อมชาย จำนวน ๓ ชุด
ชุดอุปกรณ์กีฬายกน้ำหนัก ประเภทฝึกซ้อมหญิง จำนวน ๓ ชุด
ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง
เครื่องสั่นสำหรับการกระตุ้นระบบประสาทและผ่อนคลายกล้ามเนื้อแนวระนาบ จำนวน ๒ เครื่อง

วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ ๓,๐๐๕,๐๐๐.- บาท (สามล้านห้าพันบาทถ้วน)

ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๔๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐ โทร ๐๗๕-๓๐๒๐๓๑ โทรสาร ๐๗๕-๓๐๒๐๔๑ หรือทาง E-maill ntss@ipe.ac.th , ntss.ipe@gmail.com โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

รายละเอียดร่าง TOR


เขียนโดย : งานสารสนเทศ 22-11-2553 เวลา 15:52:32 น.
ไม่มีภาพประกอบ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 2 คัน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา และถนนภายในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
 
 
Untitled Document
ศูนย์สารสนเทศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
144 หมู่ที่ 8 ถนนทุ่งสง - สุราษฏร์ฯ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
Tel 075-302031 Fax 075-302034 E-mail ntss.ipe@gmail.com
 
 
Untitled Document