โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thamma
 
 
 

 
 
Untitled Document
เมนูหลัก
 
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์
ภารกิจ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
  ผู้บริหาร
  ข้าราชการครู
  พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ
  ครูผู้ฝึกสอนกีฬา
  ครูผู้สอนวิชาสามัญ
  เจ้าหน้าที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าลงทะเบียน  
กระดานสนทนา
 
 
หมวดหมู่ข่าว
 
ข่าวสำหรับอาจารย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
งานประกันคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางกีฬา/วิชาการ
โครงการประจำปี/ผลการดำเนินงาน
แผนการจัดการเรียนรู้
กพร.
วิทยาศาสตร์การกีฬา
แผนการฝึกซ้อมกีฬา
ข่าวสำหรับหน้าภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากีฬาและกิจการนักเรียน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คลิปยูทูป
บทเรียนสำเร็จรูป
ประกาศราคากลาง
 
 
ดาวน์โหลดเพลง
  12 นักษัตรเกมส์-เพลงเต็ม
12 นักษัตรเกมส์-ดนตรี
 
 
ดาวน์โหลด
 
พรบ.สถาบันการพลศึกษา
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่
คู่มือเว็บเมล์
คู่มือ E-education
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2558
ผลการดำเนินงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
คู่มืองานประกันคุณภาพโรงเรียนกีฬา
KPI IPE Sport School
 
 
สถิติ
 
ชุมชนออนไลน์ของคนเมืองนคร ที่กิน ที่เที่ยว เพลงออนไลน์  วิทยุออนไลน์ ข่าว อัพเดททุกวัน หาเพื่อน ท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช จตุคามรามเทพ
Design by นายอักษร
Admin Only
ออนไลน์ : 1 คน
เยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 50
 

 
 
บุคคลากร : ข้าราชการครู
ชื่อ-สกุลตำแหน่งรูป
นายชาติชาย นิลกาญจน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา
โทรศัพท์ : 0815987538
อีเมล์ : -
หน้าที่รับผิดชอบ: หัวหน้างานโภชนาการ , หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ครูชำนาญการ
นางอรทัย นิธิสกุลกาญจน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา
โทรศัพท์ : 0867465953
อีเมล์ :
หน้าที่รับผิดชอบ: หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา , งานทะเบียนวัดผล
ครูชำนาญการ
ส.อ.พงศ์ธร บุญสิงห์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
ครูชำนาญการ
พ.อ.อ.อนุชา สันติรังสิมันตุ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ : 0813860980
อีเมล์ :
หน้าที่รับผิดชอบ: หัวหน้างานอาคารสถานที่ , หัวหน้างานแนะแนว
ครูชำนาญการ
ส.อ.มนตรี รัตนพันธ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ : 0825917559
อีเมล์ : -
หน้าที่รับผิดชอบ: หัวหน้างานบริการชุมชน, เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น
ครูชำนาญการ
นางสาวสุนิศา จันทร์ยก
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาภาษาัอังกฤษ
โทรศัพท์ : 0892877272
อีเมล์ : sunisa15b@gmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: หัวหน้างานวางแผนฯ , หัวหน้างานอนามัยและสุขภาพ, หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ครูชำนาญการ
ส.อ.พงศ์เดช อ่าวลึกน้อย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา
โทรศัพท์ : 0856912120
อีเมล์ :
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่น และหัวหน้างานยานพาหนะและขนส่ง
ครูชำนาญการ
จ.ต.หญิงศรีรัตน์ ศรีเสวตร์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบริหารองค์กรฯ
โทรศัพท์ : 0815360306
อีเมล์ : sriratchim@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา
ครูชำนาญการ
นายสมบัติ คงสว่าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา
โทรศัพท์ : 0816770120
อีเมล์ :
หน้าที่รับผิดชอบ: หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล , งานวินัยนักเรียน
ครู
นางจันทิมา ชูประจง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน
โทรศัพท์ : 0812702800
อีเมล์ : jantima_yayo2@yahoo.co.th
หน้าที่รับผิดชอบ: หัวหน้างานการเงินและบัญชี , หัวหน้างานบุคคลและสวัสดิการ และผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษา
ครู
ส.อ.ณรงค์ศักดิ์ ปัญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ : 0828063063
อีเมล์ : ่jack_narongsak@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ: หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก
ครู
นายปีติภัทร กิจบำรุง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0891299381
อีเมล์ : peetiphatr@live.com
หน้าที่รับผิดชอบ: หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์, หัวหน้างานสภานักเรียน และหัวหน้างาน กพร.
ครู
นางสาวสมเพชร หนองเป็ด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา
โทรศัพท์ : 0872830277
อีเมล์ :
หน้าที่รับผิดชอบ: ผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ และงาน กพร.
ครูผู้ช่วย


 
 
 
 
Untitled Document
ศูนย์สารสนเทศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
144 หมู่ที่ 8 ถนนทุ่งสง - สุราษฏร์ฯ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
Tel 075-302031 Fax 075-302034 E-mail ntss.ipe@gmail.com
 
 
Untitled Document