โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thamma
 
 
 

 
 
Untitled Document
เมนูหลัก
 
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์
ภารกิจ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
  ผู้บริหาร
  ข้าราชการครู
  พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ
  ครูผู้ฝึกสอนกีฬา
  ครูผู้สอนวิชาสามัญ
  เจ้าหน้าที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลศิษย์เก่า
ศิษย์เก่าลงทะเบียน  
กระดานสนทนา
 
 
หมวดหมู่ข่าว
 
ข่าวสำหรับอาจารย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
งานประกันคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางกีฬา/วิชาการ
โครงการประจำปี/ผลการดำเนินงาน
แผนการจัดการเรียนรู้
กพร.
วิทยาศาสตร์การกีฬา
แผนการฝึกซ้อมกีฬา
ข่าวสำหรับหน้าภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากีฬาและกิจการนักเรียน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คลิปยูทูป
บทเรียนสำเร็จรูป
ประกาศราคากลาง
 
 
ดาวน์โหลดเพลง
  12 นักษัตรเกมส์-เพลงเต็ม
12 นักษัตรเกมส์-ดนตรี
 
 
ดาวน์โหลด
 
พรบ.สถาบันการพลศึกษา
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่
คู่มือเว็บเมล์
คู่มือ E-education
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2558
ผลการดำเนินงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
คู่มืองานประกันคุณภาพโรงเรียนกีฬา
KPI IPE Sport School
 
 
สถิติ
 
ชุมชนออนไลน์ของคนเมืองนคร ที่กิน ที่เที่ยว เพลงออนไลน์  วิทยุออนไลน์ ข่าว อัพเดททุกวัน หาเพื่อน ท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช จตุคามรามเทพ
Design by นายอักษร
Admin Only
ออนไลน์ : 1 คน
เยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 50
 

 
 
กลุ่มข่าว
:: งานประกันคุณภาพ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ27-06-2559
โครงการธนาคารโรงเรียน27-06-2559
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี27-06-2559
โครงการนิเทศการสอน ปีการศึกษา 255825-06-2559
กิจกรรมสุขสันต์วันคริสต์มาส25-06-2559
สรุปผลการดำเนินงานโครงการรู้เท่าทันยาเสพติด18-03-2559
สรุปผลการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา17-03-2559
รายงานการประเมิืนตนเอง ประจำปีการศึกษา 255521-08-2556
ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช02-07-2556
กิจกรรมเด็กดีศรีนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕02-07-2556
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ชาวม่วง – เหลืองเกมส์ ครั้งที่ ๒02-07-2556
ความพึงพอใจกิจกรรม SCI UP TO O–NET02-07-2556
รายงานผลการจัดกิจกรรมสมโภชพระพุทธศรีธรรมราชคงคาเจริญ02-07-2556
โครงการ ๑ คน ๑ ต้น เพื่อโรงเรียนของเรา06-02-2556
โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจเอดส์ ปี 255402-03-2555
สรุปผลการการดำเนินงานโครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา (วันวิสาขบูชา)30-08-2554
ประเมินผลโครงการวันสุนทรภู่ 255417-08-2554
แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช18-07-2554
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปี 255418-07-2554
โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ ภาคใต้18-07-2554
ประเมินคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัดสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 255308-07-2554
ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ฯ21-05-2554
งานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 255425-04-2554

 
 
 
 
Untitled Document
ศูนย์สารสนเทศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
144 หมู่ที่ 8 ถนนทุ่งสง - สุราษฏร์ฯ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
Tel 075-302031 Fax 075-302034 E-mail ntss.ipe@gmail.com
 
 
Untitled Document